Inhoud boek

HEMON’S INTEGRATIE DER KUNSTEN

INHOUD BOEK

Aan de lezer, ter kennismaking

 1. De bezoeker; dialoog over abstracte schilderkunst
  Gedicht Overweging – Ton Weijers
 2. Enige achtergronden van de Hemon-integratie
  schilderkunst / muziek
 3. Het verschil tussen interpretatie, associatie en integratie
 4. Functie van kleur
 5. Over abstracte begrippen
  Gedicht Opbouw – Ed van Praag Sigaar
 6. Enige muziekgegevens met betrekking tot integratie
 7. Meeteenheid in muziek en schilderkunst
 8. Van schilderij naar partituur
 9.  Over toegepaste integratie
 10. Research Hemon’s Integratie der kunsten

Bijlagen I t/m V geschreven door prof.dr. H.L.C. Jaffe

 1. Sedje Hemon’s ontwikkeling
 2. Eerste uitvoerbare resultaten van de integratie
  schilderkunst/muziek
 3. Betekenis van Sedje Hemon’s oeuvre
 4. Overzicht van Sedje Hemon’s werk
 5. Gegevens over enige Hemon eenmans-exposities en concerten
 6. Enige gegevens over prof dr H.L.C. Jaffe (1915 – 1984)
 7. Lijst van exposities van schilderijen, linodrukken, ceramiek en uitzendingen voor radio en televisie in alfabetische volgorde van plaats: 1954 t/m 1968
 8. Uitgevoerde muziek van Hemon-schilderijen en lino’s
 9. Lijst van afgebeelde schilderijen en lino’s
 10. Index

Het boek (ISBN-nr 90 75080 52 2) is verkrijgbaar bij de goede boekhandel voor 30,00 euro.
Na overmaking van 30,00 euro op bankrekening nummer NL17 INGB 0007 5811 37  t.n.v. Sedje Hemon Stichting te Den Haag, wordt het boek portovrij voor dezelfde prijs thuis gestuurd.